Visie

De kernpunten die de visie van kinderopvang Bij Miek omvatten:
- bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op een respectvolle, ruimtelijke, individuele en positieve manier waarbij kinderen gezond kunnen opgroeien en zichzelf kunnen zijn;
- werken aan emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale competenties van kinderen en aan het overdragen van normen en waarden;
- kinderen dagelijks in contact brengen met dieren en de natuur en met alle facetten van de seizoenen;
- werken conform de CAO kinderopvang met gekwalificeerd personeel dat de missie en (pedagogische) visie onderschrijft;
- werken aan een goede relatie met ouders en andere betrokkenen;
- een hoogwaardige accommodatie realiseren die voldoet aan de eisen voor kinderopvang en onze (pedagogische) visie; structurele deskundigheidsbevordering realiseren;
- een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden waarin voldoende investeringsruimte zit voor continue kwaliteitsverbetering.

Bij deze pijlers hoort ook een bepaalde manier van begeleiden. We gaan uit van de individualiteit van ieder kind. We hebben respect voor ieders eigenheid. We gaan ook uit van de competentie van ieder kind. Het kind is competent, in staat om zelf dingen in zijn eigen tempo te leren. Ons activiteitenaanbod sluit aan op de wens en de belangstelling van de kinderen.

We hebben geen strak dagritme, de volgorde van dingen is belangrijker dan de precieze tijd. We zeggen dus bijvoorbeeld niet om 11.30 stipt eten we brood. We kijken naar de kinderen, zitten ze bijvoorbeeld net helemaal in hun spel, dan kan er ook wat later gegeten worden. We stellen dus de individuele behoefte boven het dagritme. Op momenten dat er activiteiten gedaan kunnen worden stemmen we het aanbod af op de behoefte van de kinderen. De kinderen hebben dan de keuzevrijheid om hier aan mee te doen, maar het is geen verplichting.

De nadruk bij kinderopvang Bij Miek ligt op het veel buiten zijn. In het buitengebied sta je automatisch een stukje dichter bij de natuur. Het biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij o.a. weersomstandigheden, seizoenen of bepaalde gebeurtenissen op de boerderij.
Kinderen mogen hier vies, moe maar vooral THUIS zijn.