Peutergroep

De peutergroep is in de ruimte op de eerst verdieping van de kapschuur, het speel en ontwikkelingsmateriaal is gericht voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Hier wordt het de methode van Uk & Puk nog meer ingezet. Tevens wordt de observatie methode van Uk & Puk gebruikt. Elke maand wordt er een thema gebruikt, waar de kinderen mee aan het werk gaan. 

Dagritme:

• 07.00 - 09.00 Inloop kinderen - activiteit aan tafel (boekjes, K’nex, puzzel, kleuren etc.)
• 09.00 - 09.45 Vrij spel ( kiesbord) + ontwikkelingsgerichte activiteit aanbieden
• 09.45 - 10.15 Samen opruimen + wc ronde
• 10.15 - 11.00 Kring ( eetmoment koek) daarna aandacht voor muziek en taalontwikkeling
• 11.00 - 11.30 Groepsactiviteit bijvoorbeeld buiten spelen, gym of een spel.
• 11.30 - 11.45 Kinderen worden opgehaald – activiteit aan tafel/in de kring
• 11.45 - 12.30 Wc ronde + aan tafel. We eten brood en drinken water of zuivel.
• 12.30 – 15.00 Vrij spel + ontwikkelingsgerichte activiteiten + wc ronde
• 15.00 – 15.30 Tafel moment. We eten fruit.
• 15.30 - 18.00 Vrij spel + ophaal moment door ouders.

Kring:

Dagen worden benoemd d.m.v. versje / liedje. De dagen van de week hangen op het kiesbord.
Het seizoen wordt besproken in de kring, ook besteden we aandacht aan het weer.
De foto’s van de kinderen die er die dag zijn, worden op het bord gehangen. De rest ligt in een mandje. Kinderen pakken hun foto en kiezen een hoek waar ze gaan spelen, daar hangen ze hun foto op.
Voor het opruimen zingen we het lied: Handen in de lucht, handen in de zij en kijk maar naar mij.
Dan gaan we opruimen en zingen we het lied: wij gaan opruimen.