Voorwaarden

Algemeen
• Met het inschrijf formulier, onder contact en route, kunt u uw kind aanmelden.
• Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst en er zal een intake gesprek plaats vinden.
• Voordat de opvang start wordt er twee weken voorafgaande contact met de ouders opgenomen om een intake en een wennen afspraak in te plannen.

Afspraken over parkeren en fietsen stallen e.d.
• Parkeren wordt zoveel mogelijk gedaan in de daarvoor bestemd parkeerterrein, rekening houdend met mogelijkheid van parkeren van andere auto’s.
• Fietsen worden op het achtererf geplaatst.

Afspraken over ruilen/minimale urenafname
• Ruilen van een of meerdere dagen/uren of extra uren afname, kan als ouders bijvoorbeeld incidenteel op hun vaste dag vrij zijn en op een andere dag moeten/willen werken.
• De algemeen erkende feestdagen kunnen niet worden geruild.
• Ruilen van een dagdeel kan, mits maximale aantal kindplaatsen niet overtreden wordt;
• Doorgeven uiterlijk 2 weken voor opvang afname. Wij moeten medewerkers tijdig op de hoogte kunnen stellen van werkdagen.
• Ruilen kan alleen als het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers met elkaar in overeenstemming is.
• De leidinggevende zal het ruilverzoek bekijken en afhankelijk van bovenstaande afspraken wel of niet honoreren.
• Minimale urenafname is drie uur per week.
• Bij Miek gaat ervan uit 51 weken per jaar geopend te zijn.
• Bij ziekte bestaat niet de mogelijkheid om de uren op een later tijdstip in te halen.
• Erkende feestdagen vallend op de vaste dag van uren afname worden meegenomen in de urenafname.
• De uren vermeld op het contract zijn de uren welke gefactureerd worden, minimaal 40/51 weken per jaar.

Afspraken over haal- en brenggedrag
• Kinderen dienen zoveel mogelijk op vaste tijdstippen gebracht te worden, dit werkt voor leidsters en kinderen beter.
• Mits er géén andere afspraak gemaakt is, dienen de kinderen op afgesproken tijdstip opgehaald te zijn. Wij brengen het aantal uren van opvang in rekening.
• Wanneer een kind door een ander gehaald wordt dan afgesproken, blijft het kind op het kinderdagverblijf tot er contact met ouders is geweest.
• Kinderen worden gevoed en gekleed gebracht.
• Ouders zorgen ervoor dat het jasje opgehangen wordt bij binnenkomst.
• Tas ophangen, fles in de koelkast en voeding op het aanrecht, voorzien van namen.

Stoppen of verminderen van de opvang
• Wanneer u wilt stoppen met de opvang, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand.
• Wanneer u de opvang wilt verminderen, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand.
• Wanneer u stopt met de opvang, geeft ons dat het recht om op die dag weer anderen aan te nemen.

Garderobe
• De hal is een nooduitgang er mogen geen grote speelobjecten in de hal en voor de uitgang geplaatst worden.
• In de hal worden zo weinig mogelijk spullen op de grond gezet.
• De kinderen leren zelf hun jas op te hangen.

Groepsruimten
• De Pedagogisch medewerksters ruimen samen met de kinderen een paar keer per dag het speelgoed op.
• Al het speelgoed heeft een vaste plek.
• Het binnenspeelgoed wordt niet mee naar buiten genomen.
• De vloer wordt elke dag gereinigd door te stofzuigen en te dweilen.