Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Met het inschrijfformulier, boven in het menu, kunt u uw kind aanmelden.
 • Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst en er zal een intake gesprek plaats vinden.
 • Voordat de opvang start wordt er twee weken voorafgaande contact met de ouders opgenomen om een intake en een wennen afspraak in te plannen.
 • Contracten welke bestaan zijn 40 weken en 49 weken. (Week tussen Kerst en Oud & Nieuw en twee laatste weken bouwvak zomer dicht)

Afspraken over parkeren en fietsen stallen e.d.

 • Parkeren wordt zoveel mogelijk gedaan in de daarvoor bestemd parkeerterrein, rekening houdend met mogelijkheid van parkeren van andere auto’s.
 • Fietsen worden op het achtererf geplaatst.

Afspraken over ruilen/minimale urenafname

 • Ruilen van een of meerdere dagen/uren of extra uren afname, kan als ouders bijvoorbeeld incidenteel op hun vaste dag vrij zijn en op een andere dag moeten/willen werken.
 • De algemeen erkende feestdagen kunnen niet worden geruild.
 • Ruilen van een dagdeel kan, mits maximale aantal kindplaatsen niet overtreden wordt;
 • Doorgeven uiterlijk 2 weken voor opvang afname. Wij moeten medewerkers tijdig op de hoogte kunnen stellen van werkdagen.
 • Ruilen kan alleen als het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers met elkaar in overeenstemming is.
 • De leidinggevende zal het ruilverzoek bekijken en afhankelijk van bovenstaande afspraken wel of niet honoreren.
 • Minimale urenafname is drie uur per week.
 • Bij Miek gaat ervan uit 49 weken per jaar geopend te zijn.
 • Bij ziekte bestaat niet de mogelijkheid om de uren op een later tijdstip in te halen.
 • Erkende feestdagen vallend op de vaste dag van uren afname worden meegenomen in de urenafname.
 • De uren vermeld op het contract zijn de uren welke gefactureerd worden, minimaal 40/49 weken per jaar.

Afspraken over haal- en brenggedrag

 • Kinderen dienen zoveel mogelijk op vaste tijdstippen gebracht te worden, dit werkt voor leidsters en kinderen beter.
 • Mits er géén andere afspraak gemaakt is, dienen de kinderen op afgesproken tijdstip opgehaald te zijn. Wij brengen het aantal uren van opvang in rekening.
 • Wanneer een kind door een ander gehaald wordt dan afgesproken, blijft het kind op het kinderdagverblijf tot er contact met ouders is geweest.
 • Kinderen worden gevoed en gekleed gebracht.
 • Graag zien we de eigendommen voorzien van naam.

Stoppen of verminderen van de opvang

 • Wanneer u wilt stoppen met de opvang, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand.
 • Wanneer u de opvang wilt verminderen, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand.
 • Wanneer u stopt met de opvang, geeft ons dat het recht om op die dag weer anderen aan te nemen.

Garderobe

 • De hal is een nooduitgang er mogen geen grote speelobjecten in de hal en voor de uitgang geplaatst worden.
 • In de hal worden zo weinig mogelijk spullen op de grond gezet.
 • De kinderen leren zelf hun jas op te hangen.

Groepsruimten

 • De Pedagogisch medewerksters ruimen samen met de kinderen een paar keer per dag het speelgoed op.
 • Al het speelgoed heeft een vaste plek.
 • Het binnenspeelgoed wordt niet mee naar buiten genomen.
 • De vloer wordt elke dag gereinigd door te stofzuigen en te dweilen.
© Bij Miek 2024 - disclaimer - ontwikkeld door tripix.nl